بیماری، سالک، پیشگیری
طراحی سایت
اخبار
03

سمپاشی وپیشگیری ازبروزبیماری سالک

سمپاشی وپیشگیری ازبروزبیماری سالک

باتوجه به اینگه بیماری سالک جزء بیماریهای بومی شهرستان مهران بوده وهمه ساله شاهد بروزموارد زیادی ازبیماری درسطح شهرستان می باشیم ،لذا شبکه بهداشت ودرمان شهرستان مهران درراستای کنترل وپیشگیری ازبیماری سالک اقداماتی را درسطح شهرستان انجام می دهد یکی ازاین اقدامات:انجام عملیات سمپاشی است که همه ساله طی دومرحله درزمان پیک وفورپشه خاکی ناقل بیماری انجام می گیرد.درسال جاری اولین مرحله عملیات سمپاشی ازتاریخ 97/03/02 به مدت یک هفته وبا هزینه ای بالغ بر160000000ریال(شانزده میلیون تومان) درمناطق وکانون های آلوده شهرستان(شهرمهران وبخش صالح آباد)،روستاهای شهرک اسلامیه،چالاب،چنگوله،ریکاوگلان)انجام گرفت.امید است باانجام گرفتن تمام اقدامات لازم درراستای کنترل وپیشگیری ازبیماری سالک شاهدکاهش مواردبروزاین بیماری درسطح تمامی شهرستان باشیم.

تعداد امتیازات: (1) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (55)
کد خبر: 16734
  • سمپاشی وپیشگیری ازبروزبیماری سالک
  • سمپاشی وپیشگیری ازبروزبیماری سالک
  • سمپاشی وپیشگیری ازبروزبیماری سالک
  • سمپاشی وپیشگیری ازبروزبیماری سالک
  • سمپاشی وپیشگیری ازبروزبیماری سالک
جستجو