نام و نام خانوادگی :کاظم علیزاده

پست سازمانی :مسئول کارگزینی

مدرک تحصیلی :

گرایش تحصیلی :

پست الکترونیک :

نام و نام خانوادگی : علی آرمی

پست سازمانی :کارگزین

مدرک تحصیلی :

گرایش تحصیلی :

پست الکترونیک :

 

       

1. مطالعه و بررسي قوانين ومقررات و آئين نامه ها و بخشنامه هاي مربوط به رشته شغلي

 

2.تهيه و تنظيم برگ خلاصه سوابق خدمتي كاركنان

 

3.تهيه پيش نويس نامه هاي اداري

 

4.مشاركت در انجام امور مربوط به بيمه و رفاه كاركنان

 

5.مشاركت در تهيه و تدوين و ابلاغ بخشنامه ها و آئين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرائي

 

6.جمع آوري و تجزيه وتحليل آمار و اطلاعات مربوط و ارائه گزارش هاي لازم به مقام   مافوق

 

7.اتخاذ رويه ها و انتخاب روش هاي مناسب جهت انجام امور پرسنلي

 

8.انجام ساير امور مرتبط با شغل بر حسب نظر مقام مافوق و مطابق مقررات