واحد تغذیه

 

 

          

نام و نام خانوادگی : مریم جمالوندی

پست سازمانی : کارشناس تغذیه

مدرک تحصیلی : کارشناسی

گرایش تحصیلی : تغذیه ورژیم درمانی

پست الکترونیک :

 

 

 

 

         شرح وظايف کارشناس مسئول ِتغذیه ورژیم درمانی در شبكه بهداشت و درمان شهرستانها :

                                        

1.مشارکت در بررسی ، برنامه ریزی و تعیین اهداف و خط مشی های اجرایی در زمینه برنامه های مادران ماماهای روستایی ، تسهیلات زایمانی ، پایش ارتقاء رشد کودکان ، تغذیه و ارائه طریق مناسب با شرایط محلی و منطقه ای در قالب سیاست وزارت متبوع

 

2- ارائه خدمات آموزشی ، مشاوره ای در زمینه های مختلف برنامه های مادران ، تغذیه جامعه ( مادران ، کودکان ، سالمندان ، خانواده ، دانش آموزان ) و شیر مادر

 

3- نظارت بر عملکرد و بازآموزی ماماها و ماماهای روستایی

 

4- تکمیل پرسشنامه های موارد مرده زایی ، ، فوت مادر و تشکیل کمیته کاهش مرگ و میر شهرستان و تشکیل کمیته شیر مادر

 

5- کنترل عملکرد و ثبت آمار سیتولوژی شهرستان و پیگیری موارد CIN گزارش شده تا حصول نتیجه

 

6- برآورد و پیگیری برای تامین لوازم مصرفی مورد نیاز ماماها و ماماهای روستایی و واحدهای تسهیلات زایمانی ، آزمایشگاه سیتولوژی

 

7- جمع آوری و جمع بندی اطلاعات و آمار شرایط زایمان ، مرگ و میر مادران ، تغذیه و شیر مصنوعی

 

8- همکاری در آموزش ضمن خدمت کارکنان رده های مختلف

 

9- همکاری موثر و مداوم با سایر واحدهای بهداشتی در راستای اهداف واحدها

 

10- تهیه و تنظیم گزارش از نحوه عملکرد پیشرفت برنامه های مادران ، تغذیه ، شیر مصنوعی و ارائه آن به مسئولین زیربط

 

11- پیگیری برنامه پیشگیری و کنترل اختلالات ناشی از کمبود ید

 

12- پیگیری برنامه مکمل یاری در کودکان و مادران و شیر مصنوعی در خانه های بهداشت و مراکز بهداشتی درمانی

 

13- پایش و ارزشیابی برنامه پیشگیری و کنترل کم خونی فقر آهن

 

14- برآورد ، هماهنگی ، همکاری در تامین و توزیع اقلام داروهای شاخه بهداشتی ( مکمل های مادران و کودکان )

شیر مصنوعی خانه های بهداشت و مراکز بهداشتی درمانی و نظارت بر نحوه اجرای خدمات

 

15- ارائه خدمات آموزشی ، مشاوره ای در زمینه های مختلف برنامه های مادران ، تغذیه ، شیر مصنوعی و کمیسیون های شیر مصنوعی

 

16- پیگیری ، نظارت بر کمیت و کیفیت ارائه خدمات ( مادران ، تغذیه ، شیر مصنوعی ) در مراکز بهداشتی درمانی ، خانه های بهداشت و جمعیت تیم سیار و عشایر

 

17- بهره گیری از اطلاعات و آمارهای حیاتی بهداشتی ، اجتماعی و اقتصادی در برنامه ریزی های منطقه ای

جستجو