شبکه بهداشت ،مهران ،همایش
اخبار حداقل
27

برگزاری همایش به مناسبت روز پزشک خانواده

برگزاری همایش به مناسبت روز پزشک خانواده

به مناسبت روز پزشک خانواده درتاریخ 1394/11/26همایشی با حضور مدیریت محترم شبکه بهداشت، معاونت بهداشتی، مسئول گسترش، نماینده سازمان بیمه سلامت وسایرکارشناسان ستادی درمحل شبکه بهداشت ودرمان شهرستان برگزار گردید.دراین همایش از همه ی پزشکان، ماماها، پرسنل آزمایشگاه، دندانپزشک خانواده وکاردان دهان ودندان تقدیربه عمل آمد وبه رسم یادبود لوح تقدیروهدایایی به ایشان اهدا شد.

 

تعداد امتیازات: (1) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (245)
کد خبر: 9553
  • برگزاری همایش به مناسبت روز پزشک خانواده
  • برگزاری همایش به مناسبت روز پزشک خانواده
  • برگزاری همایش به مناسبت روز پزشک خانواده
  • برگزاری همایش به مناسبت روز پزشک خانواده
  • برگزاری همایش به مناسبت روز پزشک خانواده
  • برگزاری همایش به مناسبت روز پزشک خانواده
جستجو