اخبار حداقل
20

بازدید دکترشیرزادی رئیس اداره زئونوز مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت ازشبکه بهداشت ودرمان شهرستان مهران

بازدید دکترشیرزادی رئیس اداره زئونوز مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت ازشبکه بهداشت ودرمان شهرستان مهران

درمورخه1394/12/19 دکترشیرزادی وهیئت همراه جهت بررسی برنامه های زئونوزدرشهرستان مهران حضوریافت وهم زمان درمرکزبهداشتی درمانی شماره یک این شهرستان نیزکارگاه عملی سالک (ازقبیل : نحوه نمونه گیری،تکمیل فرم های مربوطه وآزمایش لام ازموارد مشکوک و..)با حضورکارشناسان زئونوزوآزمایشگاه سایرشهرستان های استان برگزارگردید.ضمناً ایشان ازکانون های آلوده به بیماری درسطح شهربازدیدونکات لازم جهت رفع مشکلات بهداشت محیط سطح شهرارائه نمودندودرآخرهم ازپایانه مرزی بازدید بعمل آمد.

 متن خبر

تعداد امتیازات: (0) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (354)
کد خبر: 9758
  • بازدید دکترشیرزادی رئیس اداره زئونوز مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت ازشبکه بهداشت ودرمان شهرستان مهران
  • بازدید دکترشیرزادی رئیس اداره زئونوز مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت ازشبکه بهداشت ودرمان شهرستان مهران
  • بازدید دکترشیرزادی رئیس اداره زئونوز مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت ازشبکه بهداشت ودرمان شهرستان مهران
  • بازدید دکترشیرزادی رئیس اداره زئونوز مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت ازشبکه بهداشت ودرمان شهرستان مهران
جستجو