اخبار

تاریخ انتشار: دوشنبه 04 آذر 1398
معدوم سازی مواد غذایی غیرقابل‌مصرف توسط کارشناسان واحد بهداشت محیط

  معدوم سازی مواد غذایی غیرقابل‌مصرف توسط کارشناسان واحد بهداشت محیط

امتیاز: Article Rating

در آبان ماه 1398 مقدار 2500 کیلوگرم مواد غذایی تاریخ مصرف گذشته، فاسد و فاقد مجوز بهداشتی لازم از مسیر مصرف انسانی خارج و در جایگاه نهایی دفع پسماند معدوم گردید.
این مواد که شامل انواع نوشیدنی، لبنیات ، ترشیجات ، عرقیجات و ...بود در طول کنگره عظیم اربعین و همچنین بعد از مراسم از سطح مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی شهرستان مهران توسط کارشناسان بهداشت محیط جمع‌آوری و با حضور نمایندگان محترم دادستانی، اصناف و همچنین نماینده حقوقی شبکه بهداشت و درمان شهرستان مهران به طریق اصولی در جایگاه نهایی دفع پسماند معدوم گردید.
اشتراک گذاری
تصاویر
  • معدوم سازی مواد غذایی غیرقابل‌مصرف توسط کارشناسان واحد بهداشت محیط
  • معدوم سازی مواد غذایی غیرقابل‌مصرف توسط کارشناسان واحد بهداشت محیط
  • معدوم سازی مواد غذایی غیرقابل‌مصرف توسط کارشناسان واحد بهداشت محیط
  • معدوم سازی مواد غذایی غیرقابل‌مصرف توسط کارشناسان واحد بهداشت محیط
ثبت امتیاز