اخبار

تاریخ انتشار: شنبه 09 آذر 1398
تداوم اجرای طرح مانیتورینگ پشه آئدس درمرز مهران

  تداوم اجرای طرح مانیتورینگ پشه آئدس درمرز مهران

امتیاز: Article Rating

با توجه به اینکه پشه آئدس عامل انتقال بیماریهای زیکا، تب دانگ و چیکین گونیا می باشد، و نظر به هم مرز بودن شهرستان مهران با کشور عراق و باتوجه به احتمال انتقال پشه آئدس به کشور و شهرستان ، تداوم اجرای طرح مراقبت انسانی و چک حشره شناسی لازم به نظر میرسد. . در این راستا روز چهارشنبه مورخ 1398/09/06، تله گذاری جهت صید پشه مذکور در نقاط مختلف مرز انجام شد. شایان ذکر است که این طرح از نیمه دوم سال 97 در شهرستان مهران در حال اجراست.

اشتراک گذاری
تصاویر
  • تداوم اجرای طرح مانیتورینگ پشه آئدس درمرز مهران
  • تداوم اجرای طرح مانیتورینگ پشه آئدس درمرز مهران
  • تداوم اجرای طرح مانیتورینگ پشه آئدس درمرز مهران
  • تداوم اجرای طرح مانیتورینگ پشه آئدس درمرز مهران
ثبت امتیاز