اخبار

تاریخ انتشار: شنبه 23 آذر 1398
زنگ پیشگیری از آنفلوانزاهمزمان در تمامی مدارس سطح شهرستان مهران

  زنگ پیشگیری از آنفلوانزاهمزمان در تمامی مدارس سطح شهرستان مهران

امتیاز: Article Rating

در تاریخ 1398/9/19 روز سه شنبه با توجه به شیوع بیماری آنفلوانزا در سطح کشور زنگ آموزش پیشگیری از آنفلوانزا همزمان در تمامی مدارس سطح شهرستان مهران از ساعت 8 لغایت 8:15 صبح با همکاری مدیران و معلمان و مربیان بهداشت مدارس و با نظارت کارشناسان مبارزه با بیماریها اجرا گردید. تعداد 25 مدرسه در این برنامه شرکت نمودند و مهمترین روشهای پیشگیری از آنفلوانزا شامل رعایت آداب تنفسی و شستشوی صحیح دست ها به دانش آموزان آموزش داده شد.

اشتراک گذاری
تصاویر
  • زنگ پیشگیری از آنفلوانزاهمزمان در تمامی مدارس سطح شهرستان مهران
  • زنگ پیشگیری از آنفلوانزاهمزمان در تمامی مدارس سطح شهرستان مهران
  • زنگ پیشگیری از آنفلوانزاهمزمان در تمامی مدارس سطح شهرستان مهران
ثبت امتیاز