اخبار

تاریخ انتشار: یکشنبه 11 آبان 1399
اعمال محدودیت های ستاد استانی کرونا در باشگاه ها و اماکن ورزشی مهران

  اعمال محدودیت های ستاد استانی کرونا در باشگاه ها و اماکن ورزشی مهران

امتیاز: Article Rating

با گسترش میزان شیوع بیماری کرونا در سطح شهرستان مهران و با توجه به مصوبات ستاد کرونای استانی در راستای کاهش میزان مواجهه و رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی در تاریخ 99/08/06 تعداد 6 باشگاه ورزشی و استخر با هماهنگی عوامل انتظامی، بهداشت و درمان و رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان پلمپ گردید.

اشتراک گذاری
تصاویر
  • اعمال محدودیت های ستاد استانی کرونا در باشگاه ها و اماکن ورزشی مهران
  • اعمال محدودیت های ستاد استانی کرونا در باشگاه ها و اماکن ورزشی مهران
  • اعمال محدودیت های ستاد استانی کرونا در باشگاه ها و اماکن ورزشی مهران
ثبت امتیاز