نام مرکز مرکز سلامت جامعه شهری -روستایی شماره یک
مسئول مرکز نادرنقیب زاده
آدرس استان ایلام _شهرمهران-میدان امام خمینی(ره)
تلفن 08433822722
امکانات  پزشک خانواده _ مامایی _ بهداشت خانواده _ بهداشت محیط _آزمایشگاه _ دندانپزشکی _تزریقات و پانسمان _ پیشگیری ومبارزه با بیماریها_داروخانه