نام و نام خانوادگی : مجتبی کریمی

پست سازمانی :سرپرست بهداشت محیط

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

گرایش تحصیلی :بهداشت محیط

پست الکترونیک :  

 


نام و نام خانوادگی : زینب محمدی


پست سازمانی :
کارشناس بهداشت محیط

مدرک تحصیلی :کارشناسی

گرایش تحصیلی :بهداشت محیط

پست الکترونیک :


نام و نام خانوادگی : محمدمریدی

پست سازمانی : کارشناس بهداشت محیط

مدرک تحصیلی :کارشناسی

گرایش تحصیلی :بهداشت محیط

پست الکترونیک :

 

 

            شرح وظایف کارشناس مسئولِ بهداشت محیط درشبكه بهداشت و درمان شهرستان ها :

 

1. کنترل بر بهسازی و بهداشت مراکز تهيه، توزيع و فروش مواد غذايي، اماکن عمومي و اماکن بين راهي؛

 

 2. كنترل آب آشاميدني مناطق تحت پوشش از نظر ميكروبي و شيميايي و به صورت متناوب و اطمينان از سلامت آب منطقه و اعلام نتايج به ارگانهاي مربوطه؛

 

3. كلرسنجي روزانه و ثبت آن در پرونده كلرسنجي با قيد مشخصات ايستگاه كلرسنجي و اعلام نتايج به شبكه بهداشت و ارگانهاي مربوطه و در صورت لزوم گندزدايي آب؛

 

4. كنترل مواد غذايي و نمونه برداري از مواد غذايي مشكوك و ارسال آن به آزمايشگاه و معدوم نمودن مواد غذايي فاسد بر اساس دستورالعملهاي مربوطه؛

 

5. اجراي طرح يكنواخت سازي ماده 13 مواد خوردني و آشامدني و آرايشي و بهداشتي و اخذ مجوز تعطيل اماكن و مراكز از شبكه بهداشت و درمان جهت تعطيلي آنها؛

 

6. معرفي پيشه وران به آزمايشگاه و صدور كارت معاينه پزشكي جهت آنها طبق دستورالعملهاي صادره؛

 

7. بازديد از مدارس و مراكز آموزشي و مهد كودكها؛

 

8. بازديد و كنترل استخرهاي شنا و حمامهاي سونا؛

 

9. بازديد از آزمايشگاهها و مراكز بهداشتي درماني و مطبها و بيمارستانها از نظر وضعيت بهداشت محيط؛

 

10. بازديد از پاركها و ورزشگاهها و ترمينالها و تشكيل پرونده بهداشتي واعلام به سازمانها و مسئولين زيربط و پيگيري تا حصول نتيجه مطلوب؛

 

11. بررسي كنترل فاضلاب، زباله، هوا، منابع آلوده كننده آنها و مكاتبه با ارگانهاي مربوطه؛

 

12. رسيدگي به شکايات در زمينه های مختلف بهداشتي؛

 

13. سنجش يد در نمكهاي خوراكي يددار بطور روزانه و نمونه برداري از نمكهاي يد دار و ارسال به آزمايشگاه؛

 

14. مبارزه با حشرات و جوندگان ضمن بررسي كانونهاي آلوده و برآورد ميزان سم مورد نظر با توجه به ميزان آلودگي و نظارت بر سم پاشي توأم با آموزشهاي لازم و طعمه گذاري؛

 

15. كنترل و پايش امور محوله پرسنل تحت نظر و راهنمايي و ارشاد آنها جهت پيشبرد اهداف بهداشتي و ارائه راهكارهاي مناسب؛

 

16. اقدامات اضطراری هنگام وقوع بلايای طبيعي؛

 

17. شركت در جلسات بازآموزي و سمينارهاي طبق دستورالعملهاي مربوطه؛

 

18. بازديد از اماكن متبركه و مساجد طبق دستورالعملها مربوطه؛

 

19. بازديد از جايگاههاي پمپ بنزين و پيگيري نواقص مربوطه؛

 

20. كنترل بهداشتي اردوگاهها و زندانها جهت ساماندهي وضعيت بهداشتي آنها؛

 

21. شركت در طرحهاي ملي و كشوري جهت هماهنگي لازم براي پيشبرد اهداف بهداشتي؛

 

22. آموزش بهداشت جهت كليه رده ها توام با فعاليتهاي روزمره به طور چهره به چهره؛

 

23. آموزش بهداشت دانشجويان در مقاطع پزشكي و پيراپزشكي؛

 

24. نظارت بر دفع بهداشتي زباله در مناطق شهری و روستايي و سايت جمع آوری و دفع زباله ها

 

25. نظارت بر احداث و بهسازی توالت خانوار های روستايي؛

 

26. نظارت بر فعاليتهای آموزشگاه های صنوف؛

 

27. تاسيس شورای حل اختلاف ويژه امور بهداشتي؛

 

28. تاسيس اورژانس بهداشت محيط؛

 

29. اجرای طرح ضريت؛

 

30. اجرای طرح شهر سالم؛

 

31. اجرای روستای سالم؛

 

32. بهسازی محيط روستا؛

 

33. برگزاری جلسات شورای بهداشت روستا، بخش و کارگروه بهداشت درمان و تامين اجتماعي شهرستان؛

 

34. نظارت بر فعاليت بهورزان در مورد كنترل كيفيت بهداشتي آب آشاميدني، بهسازي ( محيط روستا، منابع آب مثل چاه و چشمه، آبريزگاهها و ... ) مركز تهيه و توزيع و فروش مواد غذايي، بهداشت محيط منازل جلب مشاركت همگاني در جمع آوري و دفع بهداشتي زباله و فضولات و كنترل كيفيت مواد غذايي و آموزش موازين بهداشت محيط و .... و گزارش نتايج به مقامات ذيربط؛

 

35. راهنماي و آموزش مردم و جلب مشاركت عمومي و همكاريهاي بين بخشي در زمينه اجراي پروژه هاي شهر سالم؛

 

36. اجراي ساير دستورات مقام مافوق در زمينه اي مربوط به بهداشت محيط؛

 

37. اجرای طرح توسعه و تشديد مواد غذايي در غالب طرح ضربت؛

 

38. اجرای طرح امنيت غذا؛

 

39. اجرای طرح بيسج سلامت نوروزی؛

 

40. بازديد و نظارت از استخرهای شنا؛

 

41. جمع آوري اطلاعات و آمار مراكز تهيه و توزيع و فروش مواد غذايي و اماكن عمومي، آب آشاميدني و تأسيسات آب و فاضلاب و ... و تكميل فرمهای مربوطه؛

 

42. تجزيه و تحليل آمار و شاخصهای بهداشت محيط.         


 

 

پرسش‌های متداول

-          مراحل صدور کارت سلامت:

1-       مراجعه به واحد بهداشت محیط مرکز شماره یک مهران (در شهر مهران)، مرکز صالح‌آباد (در شهر صالح‌آباد) و مرکز چالاب (روستای چالاب )

2-      درخواست کتبی جهت صدور کارت سلامت

3-      تحویل دو قطعه عکس 4*3 رنگی به همراه کپی کارت ملی و صفحه اول شناسنامه به واحد بهداشت محیط

4-      پرداخت فیش واریزی به مبلغ 55000 ریال

5-      دریافت فرم معرفی به آزمایشگاه از واحد بهداشت محیط و مراجعه به آزمایشگاه جهت انجام آزمایشات مربوطه

6-      تحویل فرم معرفی به آزمایشگاه به همراه برگه آزمایشات جهت مهر و امضاء به پزشک مربوطه

7-      تحویل فرم مهرشده به واحد بهداشت محیط

8-      صدور کارت سلامت در صورت تأیید پزشک

 

-          مراحل صدور صلاحیت بهداشتی:

1-       تسلیم معرفی‌نامه از صنف مربوطه به واحد بهداشت محیط مرکز بهداشت شهرستان

2-      اخذ دستور ریاست محترم مرکز بهداشت شهرستان به واحد بهداشت محیط مرکز جهت صدور صلاحیت بهداشتی طبق ضوابط

3-      ارجاع معرفی‌نامه به واحد دبیرخانه جهت ثبت تاریخ و شماره نامه

4-      اخذ دستور مسئول بهداشت محیط مرکز بهداشت شهرستان به واحد بهداشت محیط مرکز بهداشتی درمانی مربوطه جهت صدور صلاحیت بهداشتی طبق ضوابط

5-      تسلیم معرفی‌نامه به واحد بهداشت محیط مرکز بهداشتی درمانی

6-      معرفی متصدی از طرف واحد بهداشت محیط مرکز بهداشتی درمانی به واحد بهداشت محیط مرکز بهداشت شهرستان جهت صدور صلاحیت بهداشتی پس از اخذ کارت سلامت و گواهینامه بهداشت عمومی معتبر و تأیید وضعیت بهداشتی محل کسب بر اساس چک لیست مربوطه

7-      اخذ دستور ریاست مرکز بهداشت شهرستان به واحد بهداشت محیط جهت صدور صلاحیت بهداشتی طبق ضوابط

8-      ارجاع معرفی‌نامه به واحد دبیرخانه جهت ثبت تاریخ و شماره نامه

9-      صدور گواهی تأیید صلاحیت

 

-          مراحل صدور گواهینامه بهداشت عمومی برای متصدیان مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و اماکن عمومی مشمول ماده 13

1-        ثبت‌نام در آموزشگاه پیام سلامت به صورت حضوری  

2-        پرداخت فیش‌های واریزی بسته به ثبت‌نام اولیه یا تمدید گواهینامه به حساب آموزشگاه

3-        تماس تلفنی از طرف آموزشگاه و هماهنگی زمان برگزاری دور با ثبت‌نام کنندگان و شبکه بهداشت

4-        شرکت در کلاس‌های آموزشی بر اساس آیین نامه.

5-        شرکت در امتحان و کسب حداقل نمره بر اساس آیین نامه.

6-        صدور گواهینامه توسط آموزشگاه پس از کسب مجوز از شبکه بهداشت شهرستان

 

-          نکاتی در خصوص صدور گواهی‌نامه

1-       مرجع صدور گواهی‌نامه آموزشگاه(با امضای مدیر آموزشگاه) می‌باشد.

2-      مدت اعتبار گواهی‌نامه سه سال است و تمدید آن مشروط به گذراندن دوره‌های بازآموزی خواهد بود. اعتبار گواهی‌نامه دوره‌های بازآموزی نیز 3سال است و تمدید آن برای هر دوره 3ساله دیگر مشروط به گذراندن دوره بازآموزی می‌شود.

3-      مدیر آموزشگاه برای داوطلبانی که دوره آموزش را با موفقیت گذرانده‌اند، از طریق وب‌سایت اعلام نموده و برای آنان گواهی‌نامه آموزشی صادر می‌نماید.

 

-          مراحل انجام آزمایشات باکتریولوژی و شیمیایی آب جهت متقاضیان بخش خصوصی

1-       در خواست کتبی افراد جهت نمونه‌برداری باکتریولوژی یا شیمیایی آب از منابع آب شخصی

2-      اخذ دستور ریاست محترم مرکز بهداشت شهرستان به واحد بهداشت محیط مبنی بر انجام آزمایشات

3-      ثبت در خواست مذکور در دبیرخانه مرکز بهداشت

4-      ارجاع درخواست به واحد بهداشت محیط و کارشناس مربوطه

5-      معرفی بانک و شماره حساب توسط واحد بهداشت محیط به متقاضیان جهت واریز هزینه انجام آزمایشات و تسلیم اصل فیش به واحد بهداشت محیط

6-      هماهنگی با آزمایشگاه جهت نمونه‌برداری و انجام آزمایشات در زمان مقتضی

7-      مراجعه به محل مورد درخواست و نمونه‌برداری توسط کارشناس بهداشت محیط

8-      ارسال نمونه به آزمایشگاه آب و انجام آزمایشات لازم توسط آزمایشگاه

9-      تحویل نتایج آزمایشات بعد از مدت زمان لازم و اعلام نتیجه به شخص متقاضی

انجام مشاوره و راهنمایی‌های لازم به شخص مراجعه‌کننده در صورت نامطلوب بودن نتیجه آزمایشات انجام‌شده