نام و نام خانوادگی :کوثررحیمی

پست سازمانی : کارشناس بهداشت روان

مدرک تحصیلی : کارشناسی

گرایش تحصیلی : روانشناسی بالینی

پست الکترونیک :

 

 

 

سلامت روان فقط به مفهوم نداشتن بیماری روان نیست بلکه حالتی از رفاه است که در آن فرد توانایی هایش را می شناسد و قادر است با استرس های زندگی مقابله کند، فعالیت های شغلی ، خانوادگی، تحصیلی خود را بخوبی انجام دهد و روابط اجتماعی خوبی با دیگران برقرار نماید. سلامت روان به همه ما مربوط است نه فقط به کسانی که از اختلالات روان می برند پیشگیری از اختلالات روان و حفظ سلامت روان افراد از عمده ترین هدف برنامه ادغام سلامت روان است. ارتقاء سلامت روان فرآیندی است که مردم را قادر می سازد تا کنترل بیشتری بر سلامت شان داشته باشند و کیفیت زندگی خود را بالا ببرند و فرصت هایی را برای سالم تر زیستن به دست بیاورند. نظام مراقبت های بهداشتی اولیه از طریق سطح بندی خدمات و ارائه آنها در خانه های بهداشت و مراکز بهداشتی درمانی، خدمات بهداشتی درمانی مورد نیاز مردم را بصورت گسترده و ارزان در اختیار آنها قرار می دهد. استفاده از این خدمات به ارتقا<سطح سلامت، کاهش هزینه درمان، دسترسی آسان و فوری به خدمات منجر می شود.

 

 

وظایف واحد سلامت روان
 • بررسی و شناخت بیماریهای روان توسط متصدیان سلامت روان مراکز بهداشتی و درمانی شهری و روستایی
 • تشکیل و شرکت در کمیته فنی بهداشت روان شهرستان
 • تشکیل و شرکت در کمیته مبارزه با مواد مخدر شهرستان در مرکز بهداشت و فرمانداری
 • تدوین و اجرای برنامه ها و کارگاههای آموزشی برای رده های مختلف بهداشتی شهرستان
 • همراهی با تیم بازدید از مراکز بهداشتی و درمانی شهری و روستایی و بررسی فعالیت ها و عملکرد بهداشت روان
 • جمع آوری، کنترل و ارسال به موقع آمار و اطلاعات ماهیانه برنامه بهداشت روان
 • پایش و ارزشیابی مداوم برنامه های اجرایی بهداشت روان و کلاس در جهت رفع نارساییها و بهبود عملکرد بهداشت روان
 • مشارکت در اجرای برنامه های آموزشی جهت کارکنان ادارات شهرستان
 • آموزش و توجیه متصدیان سلامت روان مراکز بهداشتی و درمانی شهری و روستایی
 • انجام امور مربوط به برنامه حمایت های روانی و اجتماعی
 • انجام امور مربوط به برنامه مهارتهای زندگی
 • انجام امور مربوط به برنامه مهارتهای فرزندپروری
 • انجام امور مربوط به برنامه پیشگیری از خودکشی
 • انجام امور مربوط به برنامه کودک آزاری
 • تهیه و تدوین کتابچه و پمفلت آموزشی در زمینه بهداشت روان
 • برگزاری هفته سلامت روان
 • برگزاری هفته مبارزه با مواد مخدر
 • همکاری و مشارکت در اجرای سایر برنامه های بهداشتی با نظر مقام مافوق
 • اجرای برنامه DIC
 • ارائه خدمات مشاوره ای و رواندرمانی
 • مشاوره و ارجاع بیماران مبتلا به سوء مصرف مواد به مرکز مشاوره بیماریهای رفتاری و درمانی
 • ارجاع بیماران به متخصص روانپزشکی در سال های 90-87